Blog

SON YAZILAR

Geriatri merkezleri neden var?

Geriatri merkezleri, yaşlı bireylerin sağlık sorunlarını değerlendirmek, tedavi etmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış yaşam merkezleridir. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, bağımsızlıklarını korumaya ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

08 Nisan 2023

Demansın tek belirtisi unutkanlık mı?

Demans, genellikle ileri yaşlarda görülür ve beyin fonksiyonlarında ciddi bozukluklara neden olur. Bu hastalık, kişinin bilişsel işlevlerinde bozulmalar, hafıza kaybı, düşük motivasyon, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterir.

08 Nisan 2023

Alzheimer’ın tedavisi var mı?

Alzheimer, ileri yaşlarda daha sık görülen; hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde bozukluklar ve davranış değişiklikleri ile karakterize bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık, beyindeki nöronların zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucu oluşur.

08 Nisan 2023

Hafıza bakımı için neler yapılabilir?

Hafıza bakımı, zihinsel sağlığı korumak ve hafıza kaybını önlemek için uygulanan yöntemleri kapsar. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkabilen hafıza kaybının önlenmesine ve hafıza fonksiyonlarının geliştirilmesine destek olur.

08 Nisan 2023