Blog

Alzheimer’ın tedavisi var mı?

Alzheimer, ileri yaşlarda daha sık görülen; hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde bozukluklar ve davranış değişiklikleri ile karakterize bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık, beyindeki nöronların zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucu oluşur.

Alzheimer hastalığının belirtileri genellikle hafıza kaybı, konuşma ve iletişim zorlukları, karar verme yeteneğinde azalma ve kişilik değişiklikleri gibi bilişsel işlev bozulmalarını içerir. Bu belirtiler, hastalığın ilerlemesiyle birlikte giderek kötüleşir ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklara neden olur.

Alzheimer hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet, diyabet, yüksek kan basıncı ve obezite gibi faktörlerin hastalık riskini artırdığı düşünülüyor.

Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz yok ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar ve terapiler var. Bu tedaviler arasında hafıza kaybını azaltmaya yardımcı ilaçlar, bilişsel terapiler ve davranışsal terapiler yer alır.

Hemen Paylaşın
08 Nisan 2023